Superfast Cloud VPS

Веќе од
₹ 399
Месечно
₹ 100 Конфигурирање на провизија
Starter
1 vCPU core
1 GB RAM
25 GB NVMe storage
1 TB bandwidth
1 Gbps Speed
Веќе од
₹ 499
Месечно
₹ 100 Конфигурирање на провизија
Starter Plus
1 vCPU core
2 GB RAM
25 GB NVMe storage
1 TB bandwidth
1 Gbps Speed
Веќе од
₹ 649
Месечно
₹ 100 Конфигурирање на провизија
Medium
2 vCPU core
2 GB RAM
40 GB NVMe storage
1 TB bandwidth
1 Gbps Speed
Веќе од
₹ 799
Месечно
₹ 100 Конфигурирање на провизија
Medium Plus
2 vCPU core
4 GB RAM
40 GB NVMe storage
1 TB bandwidth
1 Gbps Speed
Веќе од
₹ 1,299
Месечно
₹ 100 Конфигурирање на провизија
Large
3 vCPU core
6 GB RAM
100 GB NVMe storage
5 TB bandwidth
1 Gbps Speed
Веќе од
₹ 1,699
Месечно
₹ 100 Конфигурирање на провизија
Large Plus
4 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe storage
5 TB bandwidth
1 Gbps Speed
Веќе од
₹ 1,999
Месечно
₹ 100 Конфигурирање на провизија
Super
6 vCPU core
12 GB RAM
200 GB NVMe storage
5 TB bandwidth
1 Gbps Speed
Веќе од
₹ 2,999
Месечно
₹ 100 Конфигурирање на провизија
Super Plus
8 vCPU core
16 GB RAM
400 GB NVMe storage
10 TB bandwidth
1 Gbps Speed
Веќе од
₹ 3,999
Месечно
₹ 100 Конфигурирање на провизија
Huge
10 vCPU core
24 GB RAM
600 GB NVMe storage
20 TB bandwidth
1 Gbps Speed
Веќе од
₹ 5,999
Месечно
₹ 100 Конфигурирање на провизија
Huge Plus
16 vCPU core
40 GB RAM
1 TB NVMe storage
40 TB bandwidth
1 Gbps Speed